Home » Хот сесия

Хот сесия

HANDS-ON-TRAINING СЕСИЯ

Hands-on-training (НОТ) сесията ще бъде проведена върху съвременни тренажори от опитни оператори в извършването на уретерореноскопия и трансуретрална резекция на простатата в солена среда. Участниците ще имат възможност да задават въпроси и да дискутират tips and tricks с преподавателите по време на обучението.

Формат: Hands-on-training върху тренажорите
Въпроси към преподавателите, “tips and tricks”
Място на провеждане: Зала Рожен, Хотел Хилтън
Време на провеждане:

24 април 2017, 18.00 – 19.00 часа
25 април 2017, 18.00 – 19.00 часа

  • Регистрацията ще се извършва на регистрационното бюро на симпозиума на 24 април 2017 година.
  • Поради ограничения брой участници, регистрацията ще се извършва по реда на заявяване на участие.

Hands-on-training сесията се организира с любезното съдействие на:


Leave a comment