Home » Хот сесия

Хот сесия

HANDS-ON-TRAINING СЕСИЯ

Hands-on-training (НОТ) сесията ще бъде проведена върху съвременни тренажори от опитни оператори в извършването на уретерореноскопия и трансуретрална резекция на простатата в солена среда. Участниците ще имат възможност да задават въпроси и да дискутират tips and tricks с преподавателите по време на обучението.

Формат:

  • Hands-on-training върху тренажорите
  • Въпроси към преподавателите, “tips and tricks”

Място на провеждане: Зала Рожен, Хотел Хилтън

Време на провеждане:

  • 13 април 2018
  • 14 април 2018

Регистрацията ще се извършва на регистрационното бюро на симпозиума на 13 април 2018 година.
Поради ограничения брой участници, регистрацията ще се извършва по реда на заявяване на участие.