Home » Събития » EAU-eULIS 2011

EAU-eULIS 2011

2-ри Международен EAU-eULIS Comprehensive Urolithiasis Workshop София, 28-29 Април 2011

На 28-29 Април 2011 г. в интегрирания операционен и учебен център на Клиника по „Ендоурология и ЕКЛ” на Военномедицинска академия – София се състоя 2ри Международен научно-практически семинар, посветен на ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата и организиран със съдействието на Секцията по уролитиаза (eULIS) и Секцията по технологии в урологията (ESUT) на Европейската Асоциация по Урология (EAU).

Събитието се проведе с участието на водещи европейски експерти в областта на уролитиазата – проф. Томас Кнол (Германия), проф. Кемал Сарика (Турция), д-р Ноор Бушхолц (Великобритания), проф. Бернард Хес (Швейцария) и доц. Илия Салтиров (България), които представиха демонстрации на живо на ендоскопски операции и експертни лекции върху патофизиологията, метафилактиката, ендоскопското и медикаментозно лечение на уролитиазата при деца и възрастни.

В двудневния семинар взеха участие 13 уролози и специализанти по урология от различни европейски държави (България, Гърция, Македония, Унгария, Австрия). Участниците имаха възможност да наблюдават ендоскопски образи и образи от операционната зала, транслирани в реално време от операционния център, както и активно да участват в оперативните интервенции с въпроси и коментари към хирургичния екип.

Първият ден на семинара започна с представяне на клиничните случаи и обсъждане на показанията и противопоказанията за приложението на различните ендоскопски методи за лечение на уролитиазата при отделните пациенти. Представените демонстративни операции включваха ригидна уретероскопия с лазерна литотрипсия на конкремент в проксималната трета на уретера и Mini-PCNL. Демонстративните операции бяха последвани от експертни лекции върху нови модификации в оперативната техника и актуални резултати от приложението на флексибилната уретерореноскопия, перкутанната нефролитотрипсия и екстракорпоралната литотрипсия в комплексното минимално инвазивно лечение на уролитиазата.

Вторият ден от семинара продължи с демонстративна операция на ендоскопска комбинирана интраренална хирургия и ригидна уретероскопия с лазерна литотрипсия при конкремент в дисталната част на уретера. Вторият ден от семинара приключи с експертна лекция върху патофизиология, метаболитна оценка, метафилактика и медикаментозно лечение на уролитиазата.

 


Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.