Home » Организатори

Организатори

Военомедицинска Академия
Фондация Ендоурология
Българска Асоциация по Ендоурология и SWL
Югоизточн – Европейска Група за Урологични Излседвания (SEGUR)
EAU Section of Urolithiasis (EULIS)
Experts in Stone Disease (ESD)
Urology in Emerging Countries (U-Merge)
International Alliance of Urolithiasis
  • За този симпозиум е подадено заявление за акредитация от ACCME® CME
  • За този симпозиум е подадено заявление за акредитация от SIU
  • За този симпозиум е подадено заявление за акредитация от Ethical Med Tech