Home » Организатори

Организатори

Военомедицинска Академия
Фондация Ендоурология
Световна Асоциация по Урология
Българска Асоциация по Ендоурология и SWL
Югоизточн – Европейска Група за Урологични Излседвания (SEGUR)
EAU Section of Urolithiasis (EULIS)
Experts in Stone Disease (ESD)
Urology in Emerging Countries (U-Merge)

 Уебкастите от симпозиума ще бъдат на разположение на официалната страница за интернет базирано обучение на SIU – SIU Academy

Срещата е в съответствие с Eucomed Code of Ethical Business Practice.


Leave a comment