Home » Регистрация

Регистрация

Регистрационна такса

Такса участие До 20 Март 2018 г. След 20 Март 2018 г.
Участници 360 лв/180 € 420 лв/210 €
Специализанти 240 лв/120 € 330 лв/165 €

 Регистрационната такса за участниците включва:

  • Достъп и участие във всички научни и хирургични сесии с операции в реално време
  • Печатни материали на симпозиума
  • Достъп до медицинското изложение
  • Конгресен бадж и сертификат за участие
  • Кафе паузи и бюфет обяд по време на двата дни на симпозиума
  • Официална вечеря на 13.04.2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В СИМПОЗИУМА СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА СИМПОЗИУМА НА АДРЕС: http://www.urolithiasis.endourology.bg/

Начин на плащане на регистрационната такса:

Банков превод в лева Банков превод в евро
Фондация “Ендоурология”
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG94 UNCR 7000 1520 7846 51
BIC: UNCRBGSF
Фондация “Ендоурология”
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 7846 57
BIC: UNCRBGSF
  • В регистрационната такса е включен ДДС
  • При банков превод на регистрационната такса направен от фирма или трето лице моля, в платежното нареждане да бъде посочено името на участника в симпозиума
  • При банкови преводи направени от физически лица, моля, в платежното нареждане да бъдат попълнени и данни за издаване на фактура – трите имена, ЕГН, пощенски адрес

Потвърждение за регистрация
Веднага след получаване на регистрационната такса на участниците ще бъдат изпратени потвърдителни писма на предварително посочен от тях, при регистрацията в сайта, e-mail адрес. Потвърдителното писмо се представя на регистрационното бюро в деня на регистрацията за получаване на конгресните материали.

Анулиране на участието
Отмяна на регистрацията е възможна при искане в писмена форма до 01 Март 2018 г. при възстановяване на 100 % от таксата. От 02 Март 2018 до 15 Март 2018 г. ще бъде възстановена 50% от таксата. След тази дата сумата за регистрационната такса няма да бъде възстановявана. Възстановяването на сумата при отмяна на регистрация се извършва до два месеца след симпозиума, като таксите за банков превод се приспадат от сумата.

Сертификати
При закриване на симпозиума всички участници ще получат поименни сертификати за участие.

Идентификация
Регистрационни табелки с наименованието на симпозиума и имената на участника ще бъдат предоставени на всички участници при регистрацията. Те трябва да бъдат носени по време на симпозиума и ще осигуряват достъп до всички зони на симпозиума.

За въпроси или допълнителна информация, можете да се свържете с организационния комитет на адрес:

Военномедицинска академия
Катедра урология и нефрология
бул.”Георги Софииски” 3
гр. София, 1606
Тел.: 02/9226313
e-mail: endourology@vma.bg

Регистрирай се сега