Home » Спонсори и Изложба

Спонсори и Изложба

Организационният комитет изказва благодарности на нашите спонсори и изложители за тяхното съдействие и подкрепа!

         
         
         
         
         

Организационният комитет кани фармацевтични компании и производители на медицинска апаратура, инструментариум и консумативи да подкрепят 9ти Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия” чрез спонсориране на научни сесии и/или поставяне на рекламни материали, както и да представят своите продукти на медицинската изложба, организирана по време на симпозиума.

Всички фирми спонсори и изложители ще бъдат представени в уебсайта и печатните материали на симпозиума с лого на компанията.

За допълнителна информация относно възможностите за участие можете да се свържете с организационния комитет на адрес:

  • Военномедицинска академия
    Катедра урология и нефрология
    бул.”Георги Софийски” 3
    гр. София, 1606
    e-mail: endourology@vma.bg